Externa

  • Estades formatives per a metges especialistes

La Fundació ofereix un programa especialitzat de perfeccionament, eminentment pràctic, amb una durada entre 1 i 6 mesos, destinat a especialistes ja titulats que volen perfeccionar tècniques o temàtiques concretes. Segons la nacionalitat de l'aspirant, la tramitació és la següent:

Nacionals:

La persona interessada haurà d'enviar una carta de sol·licitud a la Comissió de Docència de la Fundació i especificar-hi el servei i la unitat en què vol fer la seva estada i el seu període disponible. L'acceptació de la sol·licitud es farà en funció de la capacitat docent del servei demanat.

Estrangers:

Per desenvolupar una estada formativa en un centre espanyol és necessària la seva tramitació a través del Ministeri de Sanitat i Política Social. Per això, s'haurà de consultar la pàgina web:

Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad


en la qual se n'especifica la documentació necessària, els tràmits que cal formalitzar i altres aspectes que cal tenir en compte. El Ministeri es posarà en contacte amb nosaltres per confirmar-ne l'estada al nostre centre.

  • Activitats docents i formatives (programes d'actualització de temes)

Es fan a través de cursos monogràfics i de jornades tècniques, que organitzen periòdicament els diferents serveis.

En aquest apartat hi ha una relació dels cursos d'especialització, les jornades i els seminaris que es fan al nostre hospital.

Cursos formatius de la Fundació

Si necessiteu més informació, cal que envieu un missatge de correu electrònic a la Secretaria General i Docent d'aquesta institució:

secregeneral@fundacio-puigvert.es

Notícies

Esdeveniments