Presentació i guia de la Fundació

La Direcció i tot el personal de la Fundació Puigvert els donen la benvinguda a l'Institut d'Urologia, Nefrologia i Andrologia (IUNA) i es posen al seu servei. El nostre propòsit és oferir-los una assistència d'alt nivell tècnic i humà.

La Fundació Puigvert és una entitat privada sense ànim de lucre, l'objecte de la qual és aprofundir en el coneixement, l'expansió i el perfeccionament de les ciències mèdiques que s'ocupen de l'estudi i el tractament de les patologies i disfuncions del sistema urinari i de l'aparell genital masculí. Per això, l'activitat de la Fundació Puigvert se centra en el desenvolupament de les especialitats d'urologia, nefrologia i andrologia, i els seus aspectes assistencials, de docència i formació, d'investigació i de divulgació científica.

Domiciliada a Barcelona (C. Cartagena, 340-350), la Fundació Puigvert està situada a l’antic recinte de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, amb el qual constitueix un conjunt hospitalari, general i universitari. Ambdues entitats disposen de personalitat jurídica pròpia -són fundacions privades-, i cadascuna té plena autonomia organitzativa i de gestió.

Encara que les especialitats mèdiques objecte de la institució són la urologia, la nefrologia i l'andrologia, la Fundació desenvolupa també altres especialitats complementàries: psicologia clínica, anestèsia i reanimació, radiologia i laboratoris, per tenir una visió multidisciplinària de les patologies i disfuncions que s'hi estudien i s'hi tracten.

La Fundació té un cos facultatiu altament qualificat, que utilitza protocols d'actuació i seguiment, fet que permet seguir processos assistencials d'alta seguretat tècnica i facilita establir controls de qualitat permanents. A més, aborda els processos diagnòstics i terapèutics amb una visió sobreespecialitzada, però amb una perspectiva global i multidisciplinària del malalt i la seva malaltia. I per això, a més d'uròlegs, nefròlegs i andròlegs, també hi ha psicòlegs clínics, anestesiòlegs/reanimadors, radiòlegs i analistes (bioquímics, genetistes, hematòlegs, microbiòlegs, patòlegs, seminòlegs...)

Disposa d'una àmplia i moderna plataforma tecnològica que és utilitzada per personal especialitzat, mèdic i tècnic.

 

Notícies

Esdeveniments